×

شیخ الوزرا

نقش شیخ الوزرا در اعتماد مجدد مجلس به حجتی، آخوندی و ربیعی چه بود؟

نقش شیخ الوزرا در اعتماد مجدد مجلس به حجتی، آخوندی و ربیعی چه بود؟

حاشیه استیضاح وزیر جهاد کشاورزی؛ نقش شیخ الوزرا در اعتماد مجدد مجلس به حجتی، آخوندی و ربیعی چه بود؟ وزیر جهاد کشاورزی برای سومین بار از مجلس رای اعتماد گرفت به گزارش پایگاه خبری گیل و دیلم ، قرعه آخرین استیضاح پایان سال ۹۶ به نام محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی افتاد، وزیری که سرنوشت […]

  • ۱۳۹۶-۱۲-۲۳
  • 79 بازدید
  • ۰