خانهبرچسب هافریدون عباسی

Tag: فریدون عباسی

فریدون عباسی: تنگه هرمز سهل...

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: ایران با...

فریدون عباسی: تنگه هرمز سهل است، اقیانوس منجمد جنوبی را هم می‌بندیم!

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: ایران با کشور‌های دیگر خصومتی ندارد که از طریق بستن تنگه هرمز بخواهد برخود تقابلی داشته باشد. اما اگر تهدیدی متوجه کشور شود تنگه هرمز که سهل است، محدوده اختیارات را تا اقیانوس منجمد جنوبی هم گسترش می‌دهیم. چراکه ایران هیچ محدودیتی ندارد. به گزارش گیل و دیلم ، عضو کمیسیون انرژی مجلس، درباره اقدام پاناما و واکنش ایران به این کشور گفت: پس گرفتن پرچم‌های پاناما تاثیری در صادرات نفت ایران ندارد و روش‌های مختلف برای دور زدن تحریم‌ها همچنان پابرجاست. با گرفتن یک...

فریدون عباسی: تنگه...

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: ایران با کشور‌های دیگر خصومتی ندارد که از طریق بستن تنگه هرمز بخواهد برخود تقابلی داشته باشد. اما اگر...
spot_img

Create a website from scratch

With Newspaper Theme you can drag and drop elements onto a page and customize them to perfection. Try it out today and create the perfect site to express yourself!