×

پهلویسم

یادداشت اختصاصی گیل و دیلم؛برخلاف جریان

یادداشت اختصاصی گیل و دیلم؛برخلاف جریان

✍خطابه کنندگان بر روی صندلی یا همان “روشنفکران کاذب” ( بقول ژان‌پل سارتر) بهمراه گروهی از “روحانیون سکولار” دین را پدیده ای رو به زوال و دژنراسیون یا fallof دانسته و متعاقبا انقلاب اسلامی را هم نه بمثابه یک گفتمان مستقل ، بلکه گذاری در راستای طرح های نظام سلطنتی سابق انگار می کنند. تا […]

  • ۱۳۹۶-۱۲-۲۵
  • 170 بازدید
  • ۰