×

برنامه کامل لیگ برتر فوتبال ایران برای فصل ۹۵-۹۶

 • کد نوشته: 4249
 • ۱۳۹۵-۰۴-۲۳
 • 238 بازدید
 • ۰
 • *هفته اول:(دوشنبه و سه شنبه، ۴ و۵ مردادماه ۹۵) صبای قم – صنعت نفت آبادان سیاه جامگان مشهد – ذوب آهن اصفهان فولاد خوزستان – ماشین سازی تبریز تراکتورسازی تبریز – استقلال خوزستان استقلال – نفت تهران سایپا – پرسپولیس گسترش فولاد تبریز – پیکان سپاهان اصفهان – پدیده خراسان   *هفته دوم:( یکشنبه و […]

  برنامه کامل لیگ برتر فوتبال ایران برای فصل ۹۵-۹۶
 • *هفته اول:(دوشنبه و سه شنبه، ۴ و۵ مردادماه ۹۵)

  صبای قم – صنعت نفت آبادان

  سیاه جامگان مشهد – ذوب آهن اصفهان

  فولاد خوزستان – ماشین سازی تبریز

  تراکتورسازی تبریز – استقلال خوزستان

  استقلال – نفت تهران

  سایپا – پرسپولیس

  گسترش فولاد تبریز – پیکان

  سپاهان اصفهان – پدیده خراسان

   

  *هفته دوم:( یکشنبه و دوشنبه، ۱۰ و ۱۱ مردادماه ۹۵)

  پیکان – صبای قم

  پرسپولیس – فولاد خوزستان

  نفت تهران – سپاهان اصفهان

  پدیده خراسان – سیاه جامگان مشهد

  استقلال خوزستان – استقلال

  ذوب آهن اصفهان – سایپا

  صنعت نفت آبادان – تراکتورسازی تبریز

  ماشین سازی تبریز – گسترش فولاد تبریز

   

  *هفته سوم:(جمعه و شنبه، ۱۵ و ۱۶ مردادماه ۹۵)

  صبای قم – ماشین سازی تبریز

  سپاهان اصفهان – استقلال خوزستان

  نفت تهران – پدیده خراسان

  استقلال – صنعت نفت آبادان

  فولاد خوزستان – ذوب آهن اصفهان

  گسترش فولاد تبریز – پرسپولیس

  سیاه جامگان مشهد – سایپا

  تراکتورسازی تبریز – پیکان

   

  *هفته چهارم:(پنجشنبه و جمعه، ۲۱ و۲۲ مردادماه ۹۵)

  پرسپولیس – صبای قم

  ذوب آهن اصفهان – گسترش فولاد تبریز

  سیاه جامگان مشهد – فولاد خوزستان

  ماشین سازی تبریز – تراکتورسازی تبریز

  سایپا – پدیده خراسان

  صنعت نفت آبادان – سپاهان اصفهان

  پیکان – استقلال

   

  *هفته پنجم:(جمعه، شنبه و یکشنبه، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ شهریورماه ۹۵)

  صبای قم – ذوب آهن اصفهان

  فولاد خوزستان – سایپا

  پدیده خراسان – استقلال خوزستان

  تراکتورسازی تبریز – پرسپولیس

  نفت تهران – صنعت نفت آبادان

  استقلال – ماشین سازی تبریز

  گسترش فولاد تبریز – سیاه جامگان مشهد

  سپاهان اصفهان – پیکان

   

  *هفته ششم:(پنجشنبه و جمعه، ۲۵ و ۲۶ شهریورماه ۹۵)

  سیاه جامگان مشهد – صبای قم

  ذوب آهن اصفهان – تراکتورسازی تبریز

  فولاد خوزستان – پدیده خراسان

  صنعت نفت آبادان – استقلال خوزستان

  پیکان – نفت تهران

  ماشین سازی تبریز – سپاهان اصفهان

  سایپا – گسترش فولاد تبریز

  پرسپولیس – استقلال

   

  *هفته هفتم:(چهارشنبه و پنجشنبه، ۳۱ شهریور و اول مهرماه ۹۵)

  صبای قم – سایپا

  استقلال – ذوب آهن اصفهان

  گسترش فولاد تبریز – فولاد خوزستان

  استقلال خوزستان – پیکان

  تراکتورسازی تبریز – سیاه جامگان مشهد

  نفت تهران- ماشین سازی تبریز

  پدیده خراسان – صنعت نفت آبادان

  سپاهان اصفهان – پرسپولیس

  *هفته هشتم:(جمعه و شنبه، ۲۳ و ۲۴ مهرماه ۹۵)

  فولاد خوزستان – صبای قم

  ذوب آهن اصفهان – سپاهان اصفهان

  ماشین سازی تبریز – استقلال خوزستان

  سایپا – تراکتورسازی تبریز

  پرسپولیس – نفت تهران

  سیاه جامگان مشهد – استقلال

  پیکان – صنعت نفت آبادان

  گسترش فولاد تبریز – پدیده خراسان

   

  *هفته نهم:(پنجشنبه و جمعه، ۲۹ و ۳۰ مهرماه ۹۵)

  صبای قم – گسترش فولاد تبریز

  نفت تهران – ذوب آهن اصفهان

  تراکتورسازی تبریز – فولاد خوزستان

  استقلال خوزستان – پرسپولیس

  صنعت نفت آبادان – ماشین سازی تبریز

  سپاهان اصفهان – سیاه جامگان مشهد

  استقلال – سایپا

  پدیده خراسان – پیکان

   

  هفته دهم:(پنجشنبه و جمعه، ۶ و ۷ آبان ماه ۹۵)

  صبای قم – پدیده خراسان

  ذوب آهن اصفهان – استقلال خوزستان

  فولاد خوزستان – استقلال

  گسترش فولاد تبریز – تراکتورسازی تبریز

  سیاه جامگان مشهد – نفت تهران

  ماشین سازی تبریز – پیکان

  پرسپولیس – صنعت نفت آبادان

  سایپا – سپاهان اصفهان

   

  *هفته یازدهم:(پنجشنبه و جمعه، ۴ و ۵ آذرماه ۹۵)

  تراکتورسازی تبریز – صبای قم

  صنعت نفت آبادان – ذوب آهن اصفهان

  سپاهان اصفهان – فولاد خوزستان

  استقلال خوزستان – سیاه جامگان مشهد

  نفت تهران – سایپا

  پدیده خراسان – ماشین سازی تبریز

  استقلال – گسترش فولاد تبریز

  پیکان – پرسپولیس

  *هفته دوازدهم:(پنجشنبه و جمعه، ۱۱ و ۱۲ آذرماه ۹۵)

  صبای قم – استقلال

  ذوب آهن اصفهان – پیکان

  فولاد خوزستان – نفت تهران

  سایپا – استقلال خوزستان

  تراکتورسازی تبریز – پدیده خراسان

  پرسپولیس – ماشین سازی تبریز

  سیاه جامگان مشهد – صنعت نفت آبادان

  گسترش فولاد تبریز – سپاهان اصفهان

   

  *هفته سیزدهم:(پنجشنبه و جمعه، ۱۸ و ۱۹ آذرماه ۹۵)

  سپاهان اصفهان – صبای قم

  ماشین سازی تبریز – ذوب آهن اصفهان

  استقلال خوزستان – فولاد خوزستان

  استقلال – تراکتورسازی تبریز

  نفت تهران – گسترش فولاد تبریز

  پیکان – سیاه جامگان مشهد

  صنعت نفت آبادان – سایپا

  پدیده خراسان – پرسپولیس

  *هفته چهاردهم:(پنجشنبه و جمعه، ۲۵ و ۲۶ آذرماه ۹۵)

  صبای قم – نفت تهران

  ذوب آهن اصفهان – پرسپولیس

  فولاد خوزستان – صنعت نفت آبادان

  گسترش فولاد تبریز – استقلال خوزستان

  تراکتورسازی تبریز – سپاهان اصفهان

  سیاه جامگان مشهد – ماشین سازی تبریز

  سایپا – پیکان

  استقلال – پدیده خراسان

  *هفته پانزدهم:(جمعه، شنبه و یکشنبه، ۳، ۴ و ۵ دی ماه ۹۵)

  استقلال خوزستان – صبای قم

  پدیده خراسان – ذوب آهن اصفهان

  پیکان – فولاد خوزستان

  نفت تهران – تراکتورسازی تبریز

  ماشین سازی تبریز – سایپا

  پرسپولیس – سیاه جامگان مشهد

  صنعت نفت آبادان – گسترش فولاد تبریز

  سپاهان اصفهان – استقلال

  هفته شانزدهم:(سه شنبه و چهارشنبه، ۲۱ و ۲۲ دی ماه ۹۵)
  صنعت نفت آبادان – صبای قم

  ذوب آهن اصفهان – سیاه جامگان مشهد

  ماشین سازی تبریز – فولاد خوزستان

  استقلال خوزستان – تراکتورسازی تبریز

  نفت تهران – استقلال

  پرسپولیس – سایپا

  پیکان – گسترش فولاد تبریز

  پدیده خراسان – سپاهان اصفهان

  هفته هفدهم:(دوشنبه و سه شنبه، ۲۶ و ۲۷ دی ماه ۹۵)
  صبای قم – پیکان

  فولاد خوزستان – پرسپولیس

  سپاهان اصفهان – نفت تهران

  سیاه جامگان مشهد – پدیده خراسان

  استقلال – استقلال خوزستان

  سایپا – ذوب آهن اصفهان

  تراکتورسازی تبریز – صنعت نفت آبادان

  گسترش فولاد تبریز – ماشین سازی تبریز

  هفته هجدهم:(جمعه و شنبه، یکم و ۲ بهمن ماه ۹۵)
  ماشین سازی تبریز – صبای قم

  استقلال خوزستان – سپاهان اصفهان

  پدیده خراسان – نفت تهران

  صنعت نفت آبادان – استقلال

  ذوب آهن اصفهان – فولاد خوزستان

  پرسپولیس – گسترش فولاد تبریز

  سایپا – سیاه جامگان مشهد

  پیکان – تراکتورسازی تبریز

  هفته نوزدهم:(پنجشنبه و جمعه، ۷ و ۸ بهمن ماه ۹۵)
  صبای قم – پرسپولیس

  گسترش فولاد تبریز – ذوب آهن اصفهان

  فولاد خوزستان – سیاه جامگان مشهد

  تراکتورسازی تبریز – ماشین سازی تبریز

  پدیده خراسان – سایپا

  سپاهان اصفهان – صنعت نفت آبادان

  استقلال – پیکان

  نفت تهران – استقلال خوزستان

  هفته بیستم:(پنجشنبه و جمعه، ۱۳ و ۱۴ بهمن ماه ۹۵)
  ذوب آهن اصفهان – صبای قم

  سایپا – فولاد خوزستان

  استقلال خوزستان – پدیده خراسان

  پرسپولیس – تراکتورسازی تبریز

  صنعت نفت آبادان – نفت تهران

  ماشین سازی تبریز – استقلال

  گسترش فولاد تبریز- گسترش فولاد تبریز

  پیکان – سپاهان اصفهان

  هفته بیست ویکم:(چهارشنبه و پنجشنبه، ۲۰ و ۲۱ بهمن ماه ۹۵)

  صبای قم – سیاه جامگان مشهد

  تراکتورسازی – ذوب آهن اصفهان

  پدیده خراسان – فولاد خوزستان

  استقلال خوزستان – صنعت نفت آبادان

  نفت تهران – پیکان

  سپاهان اصفهان – ماشین سازی تبریز

  گسترش فولاد تبریز – سایپا

  استقلال – پرسپولیس

  هفته بیست ودوم:(چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه، ۲۷، ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه ۹۵)
  سایپا – صبای قم

  ذوب آهن اصفهان – استقلال

  فولاد خوزستان – گسترش فولاد تبریز

  پیکان – استقلال خوزستان

  سیاه جامگان مشهد – تراکتورسازی تبریز

  ماشین سازی تبریز – نفت تهران

  صنعت نفت آبادان – پدیده خراسان

  پرسپولیس – سپاهان اصفهان

  هفته بیست وسوم:(جمعه، شنبه و یکشنبه، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ اسفندماه ۹۵)

  صبای قم – فولاد خوزستان

  سپاهان اصفهان – ذوب آهن اصفهان

  استقلال خوزستان – ماشین سازی تبریز

  تراکتورسازی تبریز – سایپا

  نفت تهران – پرسپولیس

  استقلال – سیاه جامگان مشهد

  صنعت نفت آبادان – پیکان

  پدیده خراسان – گسترش فولاد تبریز

  هفته بیست وچهارم:(پنجشنبه و جمعه، ۱۹ و ۲۰ اسفندماه ۹۵)
  گسترش فولاد تبریز – صبای قم

  ذوب آهن اصفهان – نفت تهران

  فولاد خوزستان – تراکتورسازی تبریز

  پرسپولیس – استقلال خوزستان

  ماشین سازی تبریز – صنعت نفت آبادان

  سیاه جامگان مشهد – سپاهان اصفهان

  سایپا – استقلال

  پیکان – پدیده خراسان

  هفته بیست وپنجم:(جمعه و شنبه، ۱۱ و ۱۲ فروردین ماه ۹۶)
  پدیده خراسان – صبای قم

  استقلال خوزستان – ذوب آهن اصفهان

  استقلال – فولاد خوزستان

  تراکتورسازی تبریز – گسترش فولاد تبریز

  نفت تهران – سیاه جامگان مشهد

  پیکان – ماشین سازی تبریز

  صنعت نفت آبادان – پرسپولیس

  سپاهان اصفهان – سایپا

  هفته بیست وششم:(پنجشنبه و جمعه، ۱۷ و ۱۸ فروردین ماه ۹۶)

  صبای قم – تراکتورسازی تبریز

  ذوب آهن اصفهان – صنعت نفت آبادان

  فولاد خوزستان – سپاهان اصفهان

  سیاه جامگان – ستقلال خوزستان

  سایپا – نفت تهران

  ماشین سازی تبریز – پدیده خراسان

  گسترش فولاد تبریز – استقلال

  پرسپولیس – پیکان

  هفته بیست وهفتم:(جمعه و شنبه، ۲۵ و ۲۶ فروردین ماه ۹۶)
  استقلال – صبای قم

  پیکان – ذوب آهن اصفهان

  نفت تهران – فولاد خوزستان

  استقلال خوزستان – سایپا

  پدیده خراسان – تراکتورسازی تبریز

  ماشین سازی تبریز – پرسپولیس

  صنعت نفت آبادان – سیاه جامگان مشهد

  سپاهان اصفهان – گسترش فولاد تبریز

  هفته بیست وهشتم:(پنجشنبه، ۳۱ فروردین ماه ۹۶)
  صبای قم – سپاهان اصفهان

  ذوب آهن اصفهان – ماشین سازی تبریز

  فولاد خوزستان – استقلال خوزستان

  تراکتورسازی تبریز – استقلال

  گسترش فولاد تبریز – نفت تهران

  سیاه جامگان مشهد – پیکان

  سایپا – صنعت نفت آبادان

  پرسپولیس – پدیده خراسان

  هفته بیست ونهم:(شنبه، ۹ اردیبهشت ماه ۹۶)
  نفت تهران – صبای قم

  پرسپولیس – ذوب آهن اصفهان

  صنعت نفت آبادان – فولاد خوزستان

  استقلال خوزستان – گسترش فولاد تبریز

  سپاهان اصفهان – تراکتورسازی تبریز

  ماشین سازی تبریز – سیاه جامگان مشهد

  پیکان – سایپا

  پدیده خراسان – استقلال

  هفته سی ام:(پنجشنبه، ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۶)

  صبای قم – استقلال خوزستان

  ذوب آهن – پدیده خراسان

  فولاد خوزستان – پیکان

  تراکتورسازی تبریز – نفت تهران

  سایپا – ماشین سازی تبریز

  سیاه جامگان – پرسپولیس

  گسترش فولاد تبریز – صنعت نفت آبادان

  استقلال – سپاهان اصفهان

  لینک کوتاه مطلب:

  https://gildeylam.ir/?p=4249

  نوشته های مشابه

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *