خانهاجتماعیروزنامه همدلی: مردم...

روزنامه همدلی: مردم مشکلات را از چشم روحانیون می‌بینند و به همین دلیل با آنان برخورد خشن می‌کنند

روزنامه همدلی نوشت: وقتی اغلب مسئولین از روحانیت تشــکیل شده اســت، بنابراین برخی از مردم مشــکلات را از چشــم روحانیون میبینند و آنــان را به عنوان مقصــران وضع موجود میشناســند؛ بنابراین به خود اجازه اهانت یا برخوردهای خشن با آنان را میدهند.

به گزارش گیل و دیلم به نقل از همدلی، چند وقت اخیر که نافرمانیهــای مدنی و اعتراضات پیرامون برخی از سیاستهای کشور مانند حجاب زیاد شــده است، خشونتهای خیابانی نیز نسبت به طــلاب و روحانیون نیز افزایش پیدا کرده است. تعرض به روحانیت قابل تأمل است، به ویژه اینکه این خشونتها از خشونت کلامی گذشته و به خشونت فیزیکی در حد اقدام به قتل رسیده است.

در ادامه گزارش همدلی آمده است: عده‌ای هتک حرمت به لبــاس روحانیون یا برخوردهای خشــن فیزیکی و کلامی با روحانیون را به حضور پررنگ این قشــر درسیاست کشور و عملکرد فرهنگی، سیاسی،اجتماعــی واقتصادی آنان گــره میزنند و میگویند وقتی اغلب مسئولین حال حاضر کشــور از جامعه روحانیت تشــکیل شده اســت، بنابراین برخی از مردم سوءمدیریت و مشــکلات سیاســتگذاری نهادهــای حاکمیتی را از چشــم روحانیون میبینند و آنــان را به عنوان مقصــران وضع موجود میشناســند؛ بنابراین به خود اجازه اهانت یا برخوردهای خشن با آنان را میدهند

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

وکیل مهران سماک: دادگاه بدوی برای متهم به قتل موکلم حکم قتل عمد صادر کرد

وکیل انتخابی مهران سماک، یکی از جان باختگان بندر انزلی، از ارسال پرونده موکل خود به دیوان عالی کشور با اعتراض متهم خبر داد و تاکید کرد که فرمانده نیروی انتظامی بندر انزلی همچنان در بازداشت است. به گزارش گیل...

محمدصادق جوادی‌حصار، سخنگوی حزب اعتمادملی: احزاب نقشی در جامعه ندارند که بخواهند پاسخگوی وضع موجود باشند

محمدصادق جوادی‌حصار نوشت: واقعیت آن است که احزاب در جامعه ایران نقش برجسته‌ای ندارند، بنابراین پاسخگویی به وضع موجود هم بر عهده آنها نیست. افراد و گروه‌هایی باید پاسخگوی وضعیت کشور باشند که قدرت را در اختیار دارند. به گزارش...

اعتراض عباس عبدی به لغو جلو کشیدن ساعت؛ فکر می‌کنند تغییر ساعت و زندگی مردم در دست و اراده آنان است!

عباس عبدی نوشت: با لغو جلو کشیدن ساعت کل نظام زندگی و کار را به هم زدند. آنان گمان می‌کنند که تغییر ساعت و زندگی مردم در دست و اراده آنان است و هر کاری بخواهند می‌توانند انجام دهند....

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.